Bilder 2017

Besök från nordiska reumaförbunden 5.4.2017