Stöd

Om du är intresserad av att delta i gymnastiken kan du kontakta konditionsansvariga Marie- Louise Tapper, 040 5151861, marielouise.tapper(a)gmail.com
 

Reumaförbundet informerar

Reumaskötaren har telefontid alla tisdagar kl. 16-18, tfn 044 976 5684 (tjänsten endast på finska)

  • Frågorna kan gälla t.ex. egenvård, medicinering eller vaccineringar.
  • Under telefontiden kan man inte få diagnoser, recept eller remisser.
  • Telefonen är öppen endast under den ovan angivna tiden.

Läs mera om Reumaförbundets tjänster i Facebook.


SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

JURIDISKT OMBUD
– Undrar du om du har rätt till en viss service, exempelvis färdtjänst eller hjälpmedel eller vill du ha hjälp med att skriva en ansökan / ett besvär?

Du kan: 
– själv ha någon reumatisk sjukdom eller andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
– vara närstående, eller
– arbeta med personer med någon reumatisk sjukdom eller andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Verksamheten JURIDISKT OMBUD erbjuder kostnadsfri svenskspråkig rådgivning och handledning både individuellt och i grupp.

Telefontider tisdagar kl. 13 - 16 och torsdagar kl. 9 - 12:

  • Rebecka Holm 040 519 6598
  • Dennis Rehn    050 443 0576

e-post: radgivning(at)juridisktombud.fi

Juridisk rådgivning

Tidningen FUNK