Rehabiliteringsgymnastik

Kampens idrottscentrum, Malmgatan 3, torsdagar kl 13.45–14.45 med början den 7.10. Avgiften 25 euro betalas senast den 14.10 på föreningens konto. Anmälningar till Marie-Louise Tapper, 040 515 1861, marielouise.tapper(at)gmail.com

Vattengymnastik

Föreningen styrelse beslöt att subventionera kostnaderna om medlemmarna önskar delta i vattengymnastiken i någon av de grupper som anordnas i stadens olika simhallar.

Kontakt: 
Marie-Louise Tapper
040 515 1861
marielouise.tapper(at)gmail.com