Händelser

Rehabiliteringsgymnastik:
– fortsätter under fysioterapeut Mimmi Hailas ledning torsdagar kl 13.50 i Kampens idrottscentrum (Malmgatan 3). Priset för en termin är 25 
– kontakt: Marie-Louise Tapper tel. 040 515 1861, marielouise.tapper(at)gmail.com.

Vattengymnastik: 
Vattengymnastik i Idrottsverkets regi under ledning av den svenskspråkiga idrottsinstruktören i Kampens idrotscentrum / Simbassäng (Kampens motionscenter), Malmgatan 3, måndagar klockan 14.45 - 15.15 och tisdagar klockan 10.30 - 11.00.

Fysioterapeuten Mimmi Haila
Kampens idrottscentrum