Vattengymnastik, Kampens servicecenter, Salomonsgatan 21 B
måndagar kl 14.45 - 15.15
tisdagar kl 10.30 - 11.00 

Rehabiliteringsgymnastik, Tomas kyrkas gymnastiksal, Almvägen 6 b
vidtar den 23.9  och hålls onsdagar kl 11 - 12.  Höstterminen 20 €.

Anmälan till: 
Marie-Louise Tapper
tel. 040 515 1861
marielouise.tapper(at)gmail.com