Händelser

December 2021

December 2021
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31

Rehabiliteringsgymnastik

Kampens idrottscentrum, Malmgatan 3, torsdagar kl 13.45–14.45 med början den 7.10. Avgiften 25 euro betalas senast den 14.10 på föreningens konto. Anmälningar till Marie-Louise Tapper, 040 515 1861, marielouise.tapper(at)gmail.com

Vattengymnastik

Föreningen styrelse beslöt att subventionera kostnaderna om medlemmarna önskar delta i vattengymnastiken i någon av de grupper som anordnas i stadens olika simhallar.

Kontakt: 
Marie-Louise Tapper
040 515 1861
marielouise.tapper(at)gmail.com