Händelser

Rehabiliteringsgymnastik fr.o.m. 14.9
– fortsätter under fysioterapeut Mimmi Hailas ledning torsdagar kl 13.50 i Kampens idrottscentrum, Malmgatan 3 D. Priset för en termin är 25 
– kontakt: Marie-Louise Tapper tel. 040 515 1861, marielouise.tapper(at)gmail.com.

Vattenmotion 4.9 - 15.12
Vattenmotion i Idrottsverkets regi under ledning av den svenskspråkiga idrottsinstruktören i Kampens idrottscentrum / Simbassäng, Malmgatan 3 D, måndagar klockan 14.45 - 15.15 och tisdagar klockan 10.30 - 11.00. Arrangör: Helsingfors stad.

Fysioterapeuten Mimmi Haila
Kampens idrottscentrum