Reuma-ABC

Den viktigaste informationen om reumasjukdomar är sammanfattad i Reuma-abc:n.

Reuma-abc:n är närmast ämnad för reumatiker, men den lämpar sig också som handbok för dem som arbetar med reumapatienter, för studerande inom branschen samt för anhöriga.

Upprätthållare Reumaförbundet i Finland:
 

Reumatiska sjukdomar från A till Ö, utges av Reumatikerförbundet (Sverige).