Reuma-ABC

Den viktigaste informationen om reumasjukdomar är sammanfattad i Reuma-abc:n.

Reuma-abc:n är närmast ämnad för reumatiker, men den lämpar sig också som handbok för dem som arbetar med reumapatienter, för studerande inom branschen samt för anhöriga.

Upprätthållare: Reumaförbundet i Finland
 

På svenska: Reuma-abc
 

På finska: Reuma-aapinen
 

Andra nordiska reuma-abc:

Diagnoser  A – Ö, utges av Reumatikerförbundet (Sverige)

Diagnoser, utges av Norsk Revmatikerforbund

Gigtdiagnoser – få viden om gigtsygdomme, utges av Gigtforeningen (Danmark)