Kontakt

SOMMARUPPEHÅLL I JULI. Vid brådskande ärenden vänligen kontakta styrelsen.


Helsingfors Svenska Reumaförening
Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.) 
00120 Helsingfors     

tel. 050 421 2120,  hsreuma(at)gmail.com

helsingforssvenskareumaforening.fi

FO 1109880-8

Verksamhetsberättelse 2023

Ordförande:

Viveca Hagmark, viveca.hagmark(at)folkhalsan.fi, 050 380 6716

Vice ordförande:

Inger Östergård,  050 555 7780, inger.ostergard(at)gmail.com

Sekreterare:

Josephine Schönberg

Styrelsemedlemmar:

Katarina Beijar, 050 560 3771, katarina.beijar(at)gmail.com

Gunvor Brettschneider, 050 584 6005, gunvor.brett(at)gmail.com

Ralf Pauli, 040 595 0113, ralf.pauli(at)gmail.com

Ursula Stenberg, 040 764 0873, ursula.stenberg(at)kolumbus.fi

Marie-Louise Tapper, 040 515 1861, marielouise.tapper(at)gmail.com

Suppleanter:

Christina Korkman, 050 375 1044, kisa.korkman(at)gmail.com

Ritva Saukonpää, 0400 277 950, ritva.saukonpaa(at)gmail.com

Ledare för artrosgruppen

  • Inger Östergård, 050 555 7780, inger.ostergard(at)gmail.com
  • Gunvor Brettschneider, 050 5846 005, gunvor.brett(at)gmail.com

Ledare för polymyalgi- och fibromyalgigruppen

  • Inger Östergård, 050 555 7780,  inger.ostergard(at)gmail.com
  • Ralf Pauli, 040 5950 113,  ralf.pauli(at)gmail.com
  • Marie-Louise Tapper, 040 5151861, marielouise.tapper(at)gmail.com

Tag kontakt