Kontakt

Helsingfors Svenska Reumaförening
Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.) 
00120 Helsingfors     

tel. 050 421 2120
hsreuma(at)kolumbus.fi
helsingforssvenskareumaforening.fi

FO 1109880-8

karta     Google Maps

Ordförande:

Viveca Hagmark, viveca.hagmark(at)folkhalsan.fi, 050 380 6716

Vice ordförande:

Inger Östergård,  050 555 7780, inger.ostergard(at)gmail.com

Sekreterare:

Josephine Schönberg, 050 421 2120, hsreuma(at)kolumbus.fi

Styrelsemedlemmar:

Katarina Beijar, 050 560 3771, katarina.beijar(at)gmail.com

Gunvor Brettschneider, 050 584 6005, gunvor.brett(at)gmail.com

Ralf Pauli, 040 595 0113, ralf.pauli(at)gmail.com

Maya Saloranta, 0500 465 122, maya.saloranta(at)gmail.com

Ursula Stenberg, 040 764 0873, ursula.stenberg(at)kolumbus.fi

Marie-Louise Tapper, 040 515 1861, marielouise.tapper(at)gmail.com

Suppleanter:

Christina Korkman, 050 375 1044, kisa.korkman(at)gmail.com

Ritva Saukonpää, 0400 277 950, ritva.saukonpaa(at)gmail.com

Ledare för artrosgruppen

  • Inger Östergård, 050 555 7780, inger.ostergard(at)gmail.com
  • Gunvor Brettschneider, 050 5846 005, gunvor.brett(at)gmail.com

Ledare för polymyalgi- och fibromyalgigruppen

  • Inger Östergård, 050 555 7780,  inger.ostergard(at)gmail.com
  • Ralf Pauli, 040 5950 113,  ralf.pauli(at)gmail.com
  • Marie-Louise Tapper, 040 5151861, marielouise.tapper(at)gmail.com

Tag kontakt