Kontakt

Helsingfors Svenska Reumaförening
Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.) 
00120 Helsingfors     

tel. 050 421 2120 (mån - fre kl. 10 - 15)
hsreuma(at)kolumbus.fi
helsingforssvenskareumaforening.fi

FO 1109 880-8

karta     Google Maps

Ordförande:

Viveca Hagmark, viveca.hagmark(at)folkhalsan.fi, 050 380 6716

Vice ordförande:

Inger Östergård,  050 555 7780, inger.ostergard(at)gmail.com

Sekreterare:

Monica Nyberg, 050 421 2120 (mån - fre kl. 10 -15), hsreuma(at)kolumbus.fi

Styrelsemedlemmar:

Katarina Beijar, 050 5603771, katarina.beijar(at)hotmail.com

Gunvor Brettschneider, 050 5846 005, gunvor.brett(at)gmail.com

Ralf Pauli, 040 5950 113, ralf.pauli(at)gmail.com

Maya Saloranta, 0500 465 122, maya.saloranta(at)gmail.com

Ursula Stenberg, 040 7640873, ursula.stenberg(at)kolumbus.fi

Marie-Louise Tapper, 040 5151861, marielouise.tapper(at)gmail.com

Inger Östergård, 050 555 7780, inger.ostergard(at)gmail.com

Suppleanter:

Christina Korkman, 050 375 1044, kisa.korkman(at)gmail.com

Ritva Saukonpää, 0400 277 950, ritva.saukonpaa(at)gmail.com

Ledare för artrosgruppen

  • Inger Östergård, 050 555 7780, inger.ostergard(at)gmail.com
  • Gunvor Brettschneider, 050 5846 005, gunvor.brett(at)gmail.com

Ledare för polymyalgi- och fibromyalgigruppen

  • Inger Östergård, 050 555 7780,  inger.ostergard(at)gmail.com
  • Ralf Pauli, 040 5950 113,  ralf.pauli(at)gmail.com
  • Marie-Louise Tapper, 040 5151861, marielouise.tapper(at)gmail.com

Tag kontakt