Kontakt

Sommaruppehåll 1.6 – 15.8.2022.
 

Helsingfors Svenska Reumaförening
Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.) 
00120 Helsingfors     

tel. 050 421 21 20 (mån - fre kl. 10 - 15)
hsreuma(at)kolumbus.fi
helsingforssvenskareumaforening.fi

FO 1109 880-8

karta     Google Maps

Ordförande

Gunvor Brettschneider, 050 5846 005, gunvor.brett(at)gmail.com

Vice ordförande

Eija Bärlund-Toivonen, 0400 949 332, eija.barlund-toivonen(at)luukku.com

Styrelsens sekreterare

-

Styrelsemedlemmar

Katarina Beijar, 050 5603771, katarina.beijar(at)hotmail.com

Ralf Pauli, 040 5950 113, ralf.pauli(at)gmail.com

Maya Saloranta, 0500 465 122, maya.saloranta(at)gmail.com

Ritva Saukonpää, 0400 277 950, ritva.saukonpaa(at)gmail.com

Ursula Stenberg, 040 7640873, ursula.stenberg(at)kolumbus.fi

Marie-Louise Tapper, 040 5151861, marielouise.tapper(at)gmail.com

Inger Östergård, 050 555 7780, inger.ostergard(at)gmail.com

Styrelsesuppleant

Christina Korkman, 050 375 1044, kisa.korkman(at)gmail.com

Ledare för artrosgruppen

  • Inger Östergård, 050 555 7780, inger.ostergard(at)gmail.com
  • Eija Bärlund-Toivonen, 0400 949 332, eija.barlund-toivonen(at)luukku.com

Ledare för fibromyalgigruppen

  • Ralf Pauli, 040 5950 113,  ralf.pauli(at)gmail.com
  • Clary Westerberg, 0400 870 062

Ledare för polymyalgigruppen

  • Inger Östergård, 050 555 7780,  inger.ostergard(at)gmail.com
  • Madeleine Blomqvist, 050 4646 200

Tag kontakt