Kontakt

Helsingfors Svenska Reumaförening
Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.) 
00120 Helsingfors     

tfn 050 421 21 20 (mån - fre kl. 10 - 16)
hsreuma(at)kolumbus.fi
www.helsingforssvenskareumaforening.fi

karta     Google Maps

Ordförande

Gunvor Brettschneider, 050 5846 005, gunvor.brett(at)gmail.com

Viceordförande

Ralf Pauli, 040 5950 113, ralf.pauli(at)gmail.com

Styrelsens sekreterare

Ritva Saukonpää, 050 421 21 20, ritva.saukonpaa(at)gmail.com

Styrelsemedlemmar

Katarina Beijar, 050 5603771, katarina.beijar(at)hotmail.com

Madeleine Blomqvist, 050 4646 200

Eija Bärlund-Toivonen, 0400 949 332, eija.barlund-toivonen(at)luukku.com

Ursula Stenberg, 040 7640873, ursula.stenberg(at)kolumbus.fi

Marie-Louise Tapper, 040 5151861, marielouise.tapper(at)gmail.com

Inger Östergård, 050 555 7780

Styrelsesuppleanter

Rea Anner, 050 5569 783, rea.anner(at)gmail.com

Maya Saloranta, 0500 465 122 maya.saloranta(at)gmail.com

Tag kontakt