Kontakt

Helsingfors Svenska Reumaförening

Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.) 
00120 Helsingfors

tfn 050 421 21 20

hsreuma(at)kolumbus.fi

www.helsingforssvenskareumaforening.fi

Ordförande

Gunvor Brettschneider tfn 050 5846005, gunvorbrett(at)gmail.com

Viceordförande

Ralf Pauli tfn 040 5950113, ralf.pauli(at)gmail.com

Styrelsens sekreterare

Maya Saloranta tfn 4212120, maya.saloranta(at)gmail.com

Styrelsemedlemmar

Katarina Beijar tfn 050 5603771, katarina.beijar(at)hotmail.com

Madeleine Blomqvist tfn 050 4646200

Ursula Stenberg tfn 040 7640873, ursula.stenberg(at)kolumbus.fi

Marie-Louise Tapper tfn 040 5151861, marielouise.tapper(at)gmail.com

Inger Östergård tnf 050 5557780

Styrelsesuppleanter

Rea Anner tfn 050 5569783, rea.anner(at)gmail.com

Else-Maj Holmström tfn 040 5194780

Tag kontakt