Kontakt

Helsingfors Svenska Reumaförening
Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.) 
00120 Helsingfors     

tfn 050 421 21 20 (mån - fre kl. 10 - 14)
hsreuma(at)kolumbus.fi
helsingforssvenskareumaforening.fi

FO 1109 880-8

karta     Google Maps

Ordförande

Gunvor Brettschneider, 050 5846 005, gunvor.brett(at)gmail.com

Vice ordförande

Eija Bärlund-Toivonen, 0400 949 332, eija.barlund-toivonen(at)luukku.com

Styrelsens sekreterare

Anu Korpinen, 050 421 2120, hsreuma(at)kolumbus.fi

Styrelsemedlemmar

Katarina Beijar, 050 5603771, katarina.beijar(at)hotmail.com

Madeleine Blomqvist, 050 4646 200

Ralf Pauli, 040 5950 113, ralf.pauli(at)gmail.com

Ursula Stenberg, 040 7640873, ursula.stenberg(at)kolumbus.fi

Marie-Louise Tapper, 040 5151861, marielouise.tapper(at)gmail.com

Inger Östergård, 050 555 7780, inger.ostergard(at)gmail.com

Styrelsesuppleanter

Maya Saloranta, 0500 465 122, maya.saloranta(at)gmail.com

Ritva Saukonpää, 0400 277 950, ritva.saukonpaa(at)gmail.com

Ledare för fibromyalgigruppen

  • Ralf Pauli, 040 5950 113,  ralf.pauli(at)gmail.com
  • Clary Westerberg, 0400 870 062

Ledare för polymyalgigruppen

  • Inger Östergård, 050 555 7780,  inger.ostergard(at)gmail.com
  • Madeleine Blomqvist, 050 4646 200

Tag kontakt