Allmänt om vår verksamhet
 

Har du problem med stöd- och rörelseorganen på grund av förslitning eller någon sjukdom? Då är vår förening någonting för dig. Bland medlemmarna kan du utbyta tankar, erfarenheter och ideer med personer med liknande problem som du har. Föreningen erbjuder också en möjlighet till kamratstöd.

På våra månadskvällar delar inbjudna sakkunniga med sig av sitt kunnande om bland annat ledförslitningar, rygg- och nacksjukdomar, osteoporos, fibromyalgi, polymyalgi, artrit och andra reumasjukdomar. På programmet kan också förekomma hälsofrågor av allmän natur till exempel sådana som nedsatt minne, syn eller hörsel.

Kvällarna avslutas med kaffe / te och en smörgås.

I föreningens verksamhet ingår också hälsofrämjande rehabiliteringsgymnastik, vattengymnastik och motionsdagar. Genom att ordna utfärder och subventionerade teaterföreställningar vill föreningen stödja medlemmarnas allmänna välbefinnande.

Som medlem i Reumaförbundet i Finland bevakar föreningen medlemmarnas intressen i hälsofrågor.

Vi håller våra möten i Reumaförbundets lokaliteter, Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.).

Kom med och delta. Du kan också gärna ta kontakt med föreningens ordförande eller sekreterare.

Uppdaterad 18.10.2020

 

Polymyalgigruppen och fibromyalgigruppen

Polymyalgi- och fibromyalgigrupperna möts till diskussions- och informationskvällar 1 - 2 gånger  vår och höst på Stora Robertsgatan 20-22 A, 5 vån.  Uppgifter om tidpunkt och program meddelas i föreningens händelsekalender och i Hbl / Evenemax samt per e-post och brev till gruppmedlemmarna. TA KONTAKT

MOTIONS- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHET 

Närmare uppgifter fås av Marie-Louise Tapper, 040 5151 861, marielouise.tapper(at)gmail.com

Vattengymnastik varje tisdag.
Rehabiliteringsgymnastik en gång i veckan.


Vattengymnastik

Vattengymnastik i Idrottsverkets regi under ledning av den svenskspråkiga idrottsinstruktören Mia Karvonen i Kampens simhall måndagar klockan 14.45 - 15.15 och tisdagar klockan 10.30 - 11.00.

Uppgifter om plats i gruppen fås också av Mia Karvonen, tfn 09 31087817, mia.karvonen(at)hel.fi.

 


Rehabiliteringsgymnastik

Rehabiliteringsgymnastik under ledning av fysioterapeut Michaela Wilén i Mejlans kyrkas gymnastiksal, Almvägen 6 b onsdagar klockan 11 - 12. Avgiften för gymnastiken är 25 euro per termin.

Ta kontakt med Marie-Louise Tapper för närmare information,
tfn 040 515 18 61, e-post marielouise.tapper(at)gmail.com.

underlay_error_facebook