Kurs i kamratstöd 5 - 6.10.2019, Helsingfors
läs mer
 

Familjedag i Solvalla 4.5.2019, facebook-bilder
 

Allmänt om vår verksamhet

Har du problem med stöd- och rörelseorganen på grund av förslitning eller någon sjukdom? Då är vår förening någonting för dig. Bland medlemmarna kan du utbyta tankar, erfarenheter och ideer med personer med liknande problem som du har. Föreningen erbjuder också en möjlighet till kamratstöd.

På våra månadskvällar delar inbjudna sakkunniga med sig av sitt kunnande om bland annat ledförslitningar, rygg- och nacksjukdomar, osteoporos, fibromyalgi, polymyalgi, artrit och andra reumasjukdomar. På programmet kan också förekomma hälsofrågor av allmän natur till exempel sådana som nedsatt minne, syn eller hörsel.

Kvällarna avslutas med kaffe/te och en smörgås.

I föreningens verksamhet ingår också hälsofrämjande rehabiliteringsgymnastik, vattengymnastik och motionsdagar. Genom att ordna utfärder och subventionerade teaterföreställningar vill föreningen stödja medlemmarnas allmänna välbefinnande.

Som medlem i Reumaförbundet i Finland, www.reumaliitto.fi bevakar föreningen medlemmarnas intressen i hälsofrågor.

Vi håller våra möten i Reumaförbundets lokaliteter, Stora Robertsgatan 20-22 A, 5 våningen.

Kom med och delta. Bli medlem. Du kan också gärna ta kontakt med föreningens ordförande eller sekreterare.

Uppdaterad 30.1.2019

 

Polymyalgigruppen och fibromyalgigruppen

Polymyalgi- och fibromyalgigrupperna möts till diskussions- och informationskvällar 1-2 ggr  vår och höst på Stora Robertsgatan 20-22 A, 5.vån. Uppgifter om tidpunkt och program meddelas i föreningens händelsekalender och i Hbl/Evenemax samt per e-post och brev till gruppmedlemmarna.

MOTIONS- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHET 

Närmare uppgifter fås av Marie-Louise Tapper, 040 5151 861,

marielouise.tapper(at)gmail.com

Vattengymnastik varje tisdag.
Rehabiliteringsgymnastik en gång i veckan.

Vattengymnastik

Vattengymnastik i Idrottsverkets regi under ledning av den svenskspråkiga idrottsinstruktören Annika Näräkkä i Kampens simhall måndagar klockan 14.45-15.15 och tisdagar klockan 10.30-11. Uppgifter om plats i gruppen fås också av Annika Näräkkä, tfn 09 31087817; annika.narakka(at)hel.fi.

 

Rehabiliteringsgymnastik

Rehabiliteringsgymnastik under ledning av fysioterapeut Michaela Wilén i Mejlans kyrkas gymnastiksal, Almvägen 6 b onsdagar klockan 11-12. Avgiften för gymnastiken är 25 euro per termin och skall betalas på föreningens konto Helsingfors Svenska Reumaförening, FI23 4055 5452 3118 43 senast 16.2. Ta kontakt med Marie-Louise Tapper för närmare information, tfn 040 515 18 61., e-post marielouise.tapper(at)gmail.com.

 

 

Mediyoga

Om det finns tillräckligt intresse ordnas också denna termin en nybörjarkurs i Mediyoga och för första gången en fortsättningskurs med mediyogainstruktör Daniela Lindqvist. Kurserna hålls på Neofysio, Caloniusgatan 7B torsdagar kl 12.30-13.30 och 13.45-14.45 med början 8.2.

Avgiften är för medlemmar 10 euro per gång, inalles 80 euro, för icke-medlemmar 12,50 euro, inalles 100 euro. Deltagaravgiften betalas på föreningens konto (se ovan) i samband med anmälan.