Allmänt om vår verksamhet
 

Har du problem med stöd- och rörelseorganen på grund av förslitning eller någon sjukdom? Då är vår förening någonting för dig. Bland medlemmarna kan du utbyta tankar, erfarenheter och ideer med personer med liknande problem som du har. Föreningen erbjuder också en möjlighet till kamratstöd.

På våra medlemsskvällar delar inbjudna sakkunniga med sig av sitt kunnande om bland annat ledförslitningar, rygg- och nacksjukdomar, osteoporos, fibromyalgi, polymyalgi, artrit och andra reumasjukdomar. På programmet kan också förekomma hälsofrågor av allmän natur till exempel sådana som nedsatt minne, syn eller hörsel. Kvällarna avslutas med kaffe te och en smörgås.

I föreningens verksamhet ingår också hälsofrämjande rehabiliterings- och vattengymnastik och motionsdagar. Den sociala samvaron i föreningens olika verksamhetsformer är av stor betydelse. Genom att ordna utfärder och subventionerade teaterföreställningar vill föreningen stödja medlemmarnas allmänna välbefinnande.

Som medlem i Reumaförbundet bevakar föreningen medlemmarnas intressen i hälsofrågor.

Vi håller våra möten i Reumaförbundets lokaliteter, Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.). Kom med och delta. Du kan också gärna ta kontakt med föreningens ordförande eller sekreterare.

Uppdaterad 15.1.2023

 

Rehabiliteringsgymnastik

– fortsätter under fysioterapeut Mimmi Hailas ledning torsdagar kl 13.50 i Kampens idrottscentrum (Malmgatan 3). Priset för en termin är 25 
– kontakt: Marie-Louise Tapper tel. 040 515 1861, marielouise.tapper(at)gmail.com.

 

Vattengymnastik

– vattengymnastik i Idrottsverkets regi under ledning av den svenskspråkiga idrottsinstruktören i Kampens idrotscentrum / Simbassäng (= Kampens motionscenter), Malmgatan 3, måndagar klockan 14.45 - 15.15 och tisdagar klockan 10.30 - 11.00.