Allmänt om vår verksamhet

 

Har du problem med stöd- och rörelseorganen på grund av förslitning eller någon sjukdom? Då är vår förening någonting för dig. Bland medlemmarna kan du utbyta tankar, erfarenheter och ideer med personer med liknande problem som du har. Föreningen erbjuder också en möjlighet till kamratstöd.

På våra månadskvällar delar inbjudna sakkunniga med sig av sitt kunnande om bland annat ledförslitningar, rygg- och nacksjukdomar, osteoporos, fibromyalgi, polymyalgi, artrit och andra reumasjukdomar. På programmet kan också förekomma hälsofrågor av allmän natur till exempel sådana som nedsatt minne, syn eller hörsel. Kvällarna avslutas med kaffe te och en smörgås.

I föreningens verksamhet ingår också hälsofrämjande rehabiliterings- och vattengymnastik och motionsdagar. Genom att ordna utfärder och subventionerade teaterföreställningar vill föreningen stödja medlemmarnas allmänna välbefinnande.

Som medlem i Reumaförbundet i Finland bevakar föreningen medlemmarnas intressen i hälsofrågor.

Vi håller våra möten i Reumaförbundets lokaliteter, Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.). Kom med och delta. Du kan också gärna ta kontakt med föreningens ordförande eller sekreterare.

Uppdaterad 1.5.2022

 

POLYMYALGIGRUPPEN och FIBROMYALGIGRUPPEN

Polymyalgi- och fibromyalgigrupperna möts till diskussions- och informationskvällar 1 - 2 gånger  vår och höst på Stora Robertsgatan 20-22 A, 5 vån.  Uppgifter om tidpunkt och program meddelas i föreningens händelsekalender och i Hbl / Evenemax samt per e-post och brev till gruppmedlemmarna. TA KONTAKT

MOTIONS- och REHABILITERINGSVERKSAMHET

Vattengymnastik

Vattengymnastik i Idrottsverkets regi under ledning av den svenskspråkiga idrottsinstruktören Mia Karvonen i Kampens idrotscentrum / Simbassäng (Malmgatan 3) måndagar kl. 14.45 - 15.15 och tisdagar kl. 10.30 - 11.00.

Uppgifter om plats i gruppen fås också av Mia Karvonen, tfn 09 3108 7817, mia.karvonen(at)hel.fi.


Rehabiliteringsgymnastik

Rehabiliteringsgymnastik under ledning av fysioterapeut Mimmi Haila i Kampens idrottscentrum (Malmgatan 3) torsdagar kl. 13.50

Närmare uppgifter: Marie-Louise Tapper, tfn 040 515 1861, e-post marielouise.tapper(at)gmail.com.

underlay_error_facebook