HELSINGFORS SVENSKA REUMAFÖRENING 75 ÅR

Allmänt om vår förening


OBS! Vår nya e-postadress fr.o.m. 1.1.2024: hsreuma(at)gmail.com 

Har du problem med stöd- och rörelseorganen på grund av förslitning eller någon sjukdom? Då är vår förening någonting för dig. Tillsammans med oss behöver du inte vara ensam med de här problemen.

Vi är en svenskspråkig förening, grundad1948, med cirka 200 medlemmar. Vi verkar i huvudstadsregionen som en av regionens fyra föreningar i det riksomfattande Reumaförbundet.

Du kan utbyta tankar, erfarenheter och idéer med personer med liknande problem som du har. I föreningen har du också möjlighet att få kamratstöd.

På våra medlemskvällar delar inbjudna sakkunniga med sig av sitt kunnande om bland annat ledförslitningar, rygg- och nacksjukdomar, osteoporos, fibromyalgi, polymyalgi, artros och andra reumasjukdomar. På programmet kan vidare förekomma hälsofrågor av allmän natur till exempel sådana som nedsatt minne, syn eller hörsel. Föreningen bjuder på frukt och juice.

I föreningens verksamhet ingår också hälsofrämjande rehabiliterings- och vattengymnastik, motionsdagar och promenader.

Genom att ordna utfärder och subventionerade teaterföreställningar vill föreningen stödja medlemmarnas allmänna välbefinnande. Som medlem i Reumaförbundet bevakar föreningen medlemmarnas intressen i hälsofrågor.

Vi håller våra möten i Reumaförbundets lokaliteter, Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.). Kom med och delta! Du kan också gärna ta kontakt med föreningens ordförande eller sekreterare.

 

Rehabiliteringsgymnastik fr.o.m. 14.9

– fortsätter under fysioterapeut Mimmi Hailas ledning torsdagar kl 13.50 i Kampens idrottscentrum, Malmgatan 3 D. Priset för en termin är 25 
– kontakt: Marie-Louise Tapper tel. 040 515 1861, marielouise.tapper(at)gmail.com.

 


Vattengymnastik 4.9 - 15.12

Vattenmotion i Idrottsverkets regi under ledning av den svenskspråkiga idrottsinstruktören i Kampens idrotscentrum / Simbassäng, Malmgatan 3 D, måndagar klockan 14.45 - 15.15 och tisdagar klockan 10.30 - 11.00. Arrangör: Helsingfors stad.

Facebook page cannot be shown. Please check marketing cookie consent and browser's privacy settings.