Allmänt om vår verksamhet
 

Har du problem med stöd- och rörelseorganen på grund av förslitning eller någon sjukdom? Då är vår förening någonting för dig. Bland medlemmarna kan du utbyta tankar, erfarenheter och ideer med personer med liknande problem som du har. Föreningen erbjuder också en möjlighet till kamratstöd.

På våra månadskvällar delar inbjudna sakkunniga med sig av sitt kunnande om bland annat ledförslitningar, rygg- och nacksjukdomar, osteoporos, fibromyalgi, polymyalgi, artrit och andra reumasjukdomar. På programmet kan också förekomma hälsofrågor av allmän natur till exempel sådana som nedsatt minne, syn eller hörsel. Kvällarna avslutas med kaffe te och en smörgås.

I föreningens verksamhet ingår också hälsofrämjande rehabiliterings- och vattengymnastik och motionsdagar. Genom att ordna utfärder och subventionerade teaterföreställningar vill föreningen stödja medlemmarnas allmänna välbefinnande.

Som medlem i Reumaförbundet bevakar föreningen medlemmarnas intressen i hälsofrågor.

Vi håller våra möten i Reumaförbundets lokaliteter, Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.). Kom med och delta. Du kan också gärna ta kontakt med föreningens ordförande eller sekreterare.

Uppdaterad 15.1.2023

 

ARTROSGRUPPEN samt POLYMYALGI– OCH FIBROMYALGIGRUPPEN

Grupperna möts till diskussions- och informationskvällar 1 - 2 gånger  vår och höst på Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.)  Uppgifter om tidpunkt och program meddelas i föreningens händelsekalender och i Hbl / Evenemax samt per e-post och brev till gruppmedlemmarna. KONTAKT
 

MOTIONS- och REHABILITERINGSVERKSAMHET

Rehabiliteringsgymnastik

– fortsätter under fysioterapeut Mimmi Hailas ledning torsdagar kl 13.50 i Kampens idrottscentrum (Malmgatan 3). Priset för en termin är 25 
– kontakt: Marie-Louise Tapper tel. 040 515 1861, marielouise.tapper(at)gmail.com.

 

Vattengymnastik

– vattengymnastik i Idrottsverkets regi under ledning av den svenskspråkiga idrottsinstruktören i Kampens idrotscentrum / Simbassäng (= Kampens motionscenter), Malmgatan 3, måndagar klockan 14.45 - 15.15 och tisdagar klockan 10.30 - 11.00.