Länkar

Svensk- och tvåspråkiga Reumaföreningar

De unga (på finska)

Harvinaiset-nätverk – information för människor med sällsynta sjukdomar eller skador

Ålands Reumaförening
 

Apteekki (på finska)

Dinåsikt.fi – här hittar du aktuella projekt som du kan ge din åsikt om

Esbo stad; social- och hälsovårdssektorn

Fimea – Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedesområdet

Folkhälsan

Folktinget

Fpa

God medicinsk praxis–rekommendationerna

Helsingfors stad; handikapprådet

                            kultur- och fritid

                            social- och hälsvårdssektorn

Lääkeinfo.fi; bipacksedlarna för läkemedel

SAMS ­– Samarbetsförbundet kring funktionshinder

SFV – Svenska folkskolans vänner

Stiftelsen Tre Smeder

Studiecentralen Sivis

Terveyskirjasto (på finska)

THL – Institutet för hälsa och välfärd

Vanda stad; social- och hälsovårdstjänsterna

William Thurings stiftelse


Länkar till Sverige

Funka – sätter fokus på tillgänglighet

Netdoktor – en nyhets- och utbildningsportal som är inriktad på hälsa och medicin