Sommardagar i Närpes

https://www.visitnarpes.fi/sv
https://www.visitnarpes.fi/sv
Datum/tid: 27.-28.5.2023
Plats: Närpes

(lördag - söndag)

Tilläggsinformation

  • Ordförande Christine Skogman, 0400 163 558, christine.skogman(at)gmail.com
     
  • Reumaförbundet: Tuula Tikkanen, 044 266 97 69, tuula.tikkanen(at)reumaliitto.fi

Arrangör: Närpes Reumaförening i samarbete med Reumaförbundet.

Till maj