Motions- och trivseldag i Backby

Backby (Kaisankoti), Bodomvägen 37, 02740 Esbo
Backby (Kaisankoti), Bodomvägen 37, 02740 Esbo
Datum/tid: 4.5.2022 klo 09:00 - 16:00
Plats: Avfärd från hållplatsen vid Kiasma (Wiktröms buss)

(onsdag)

Föreningen undantagsvis bjuder på motionsdagen för att aktivera möjligast många medlemmar. 

Alla är välkomna, och stöd ges till dem som har svårt att röra sig i terrängen eller behöver hjälp med att hantera lunch- och kaffebrickor.

PROGRAM
 

Ytterligare information:  Marie-Louise Tapper tel. 040 515 18 61, marielouise.tapper(at)gmail.com

V ä l k o m m e n !
 

Till maj