Sommardagar i Helsingfors

Havis Amanda fontän
Havis Amanda fontän
Datum/tid: 17.-18.5.2025
Plats: Tekniska salar, Eriksgatan 2 (6 vån.), 00100 Helsingfors

(lördag- söndag)

Mer info senare.

Arrangör: Helsingfors Svenska Reumaförening i samarbete med Reumaförbundet.

Tekniska salar

Välkommen!


Till maj 2025