Stadgeenligt höstmöteDatum/tid: 20.11.2024 klo 18:00

(onsdag)

På mötet behandlas stadgeenliga höstmötesärenden (bl.a. verksamhetsplanen för 2024 och val av styrelse).

FÖREDRAGNINGSLISTA (kommer senare)

Efter förhandlingarna har vi föredrag (mer info senare).

Traktering: frukt och juice

Vi hoppas du kan anmäla dig före 18.11 per e-post till hsreuma(at) gmail.comi eller per telefon till föreningens sekreterare Josephine Schönberg 050 421 21 20.

Välkommen! 
 

Till november