Välkommen nya medlemmar!


Datum/tid: 10.9.2024 klo 17:30 - 18:00
Plats:  Reumaförbundet, Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.)

(tisdag)

Medlemmar i vår föreningsstyrelse presenterar aktuell verksamhet.
Obs! Evenemanget fortsätter på medlemskvällen från kl. 18.00.

Föreningen bjuder på frukt och juice.

Anmäl dig:
– per e-post hsreuma(at)gmail.com eller
– per telefon till föreningens sekreterare Josephine Schönberg, 050 421 2120

Välkommen!
 

Till september