Vårutfärd


Datum/tid: 15.5.2024
Plats: avfärd från hållplatsen vid Kiasma med Wickströms buss

(onsdag)

Deltagaravgiften är 30 € inkl. lunch.

Anmäl dig:
– per e-post hsreuma(at)gmail.com eller
– per telefon till föreningens sekreterare Josephine Schönberg, 050 421 2120

Vid anmälning  uppge också ditt telefonnummer. Meddela samtidigt om eventuella matallergier eller specialdiet.

Anmälan är bindande:
Om du uteblir från resan utan att skaffa ersättare eller i tid har meddelat om förhinder bör du ändå betala deltagaravgiften.

Varmt välkommen!
 

Till maj