Stadgeenligt vårmöteDatum/tid: 20.3.2024 klo 18:00
Plats: G18, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors (mötesrum 101, 1 vån.)

(onsdag)

På mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden:

FÖREDRAGNINGSLISTA
 

Efter det sjukskötare, pol.mag. och psykoterapeut Mia Montonen talar om ”Må bra i vardagen”.

Anmäl dig senast mån. 18.3 per e-post hsreuma(at)gmail.com eller per telefon till föreningens sekreterare Josephine Schönberg, 050 421 2120.

Föreningen bjuder på frukt och juice.

Varmt välkommen!
 

Till mars