Reumadag för Svenskfinland


Tölö seniorcenter
Tölö seniorcenter
Datum/tid: 9.3.2024 klo 09:30 - 15:30
Plats: Tölö seniorcenter, Tölögatan 33, 00260 Helsingfors

(lördag)

PROGRAM

Anmälan senast den 26.2 till:

  • Ursula Stenberg, tel. 040 764 0873, ursula.stenberg(at)kolumbus.fi  eller
  • Anja Nurmela, tel. 050 440 1332, anja.nurmela(at)gmail.com

OBS! Förhandsanmälan är nödvändig p. g. a. lunchbeställningen. Meddela även om du har specialdiet.

Deltagaravgiften är 30 € för hel dag och 20 € för halv dag och inkluderar morgonkaffet samt lunchen. Den betalas senast 1.3 in på föreningens konto i Aktia FI23 4055 5452 3118 43.

Alla intresserade, även icke-medlemmar, är hjärtlig välkomna!
 

Tölö seniorcenter

Till mars