Ode informerar: Gemensamma promenader för äldre

Centrumbiblioteket Ode
Centrumbiblioteket Ode
Datum/tid: 21.9.2023 klo 10:00
Plats: Centrumbiblioteket Ode, Tölöviksgatan 4

Obs!
- på torsdagar kl. 10 fram till slutet av oktober om folk är intresserade och vädret tillåter 
(efter det överväger vi fortsättningen). 

Promenaden leds av en frivillig idrottsledare.

Promenaden är gratis för deltagare.
Föranmälan till bibliotekarie Mia Karvonen 040 183 3604.

Ta på dig bekväma promenadskor, klä dig efter väder och följ med!

Till september