Stadgeenliga höstmöteDatum/tid: 20.11.2023 klo 18:00
Plats: Reumaförbundet, Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.)

(måndag)

På mötet behandlas stadgeenliga höstmötesärenden (bl.a. verksamhetsplanen för 2024 och val av styrelse).

FÖREDRAGNINGSLISTA

Efter förhandlingarna har vi föredrag med professor Fritjof Sahlström som talar ”Om att möta och klara av livskriser”.

Traktering: juice, frukt

Vi hoppas du kan anmäla dig före 17.11 per e-post till hsreuma(at) kolumbus.fi eller per telefon till föreningens sekreterare Josephine Schönberg 050 421 21 20.

Välkommen! 
 

Till november