Stadgeenliga höstmöte


Datum/tid: 20.11.2023 klo 18:00
Plats: Reumaförbundet, Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.)

(måndag)

På mötet behandlas stadgeenliga höstmötesärenden.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Efter förhandlingarna professor Fritjof Sahlström talar om”Att möta och klara av livskriser”.

Traktering.

Välkommen! 
 

Till november