Kväll för nya medlemmar


Datum/tid: 19.9.2023 klo 18:00
Plats: Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.), 00120 Helsingfors

(tisdag)

Anmälan senast söndagen den 17.9 per e-post hsreuma(at)kolumbus.fi eller per telefon till föreningens sekreterare Josephine Schönberg 050 421 2120.

Tuula Tikkanen, ledningens assistent vid Reumaförbundet, berättar om aktuella frågor inom den riksomfattande verksamheten och medlemmar i vår föreningsstyrelse presenterar aktuell verksamhet.

Detta är också ett utmärkt tillfälle att komma med förslag och idéer på aktiviteter vi kunde ordna och frågor som borde lyftas upp.

Vi tänker oss att nya medlemmar är alla som kommit med under de senaste ca tre åren eller ”gamla” medlemmar som inte på länge deltagit!

Traktering.

Välkommen!
 

Till september