Föreningens 75-årsjubileum

Helsingfors Svenska Reumaförening 75 år
Helsingfors Svenska Reumaförening 75 år
Datum/tid: 7.10.2023 klo 13:00 - 17:30
Plats: Tekniska salar, Eriksgatan 2, 00100 Helsingfors

(lördag)

PROGRAM

kl. 13.00
- Välkomsthälsning och mingel, ordförande Viveca Hagmark
- Dragspelsmusik med Janeta Österberg
- En tillbakablick på 75 aktiva år, Gunvor Brettschneider

kl. 14.15
- Psykiskt välbefinnande och hopp i en besvärlig tid, professor Kristian Wahlbeck

kl. 15.00
- LUNCH
- Ordet är fritt
- Kvartett från Eviva-kören
- Utdelning av förtjänsttecken

kl. 17.30
- Avslutning

Anmälan senast fredagen den 15 september per e-post hsreuma(at)kolumbus.fi, per telefon till Josephine Schönberg 050 421 2120 eIler till Marie-Louise Tapper 040 515 1861, marielouise.tapper(at)gmail.com.

Vänligen informera i samband med anmälan om eventuella allergier och behov av följeslagare.

Din närvaro vid vår fest är den bästa gåvan, men du kan också stöda vår verksamhet med en inbetalning om du vill uppvakta oss på annat sätt. Vårt kontonummer är FI23 4055 5452 3118 43.

Tekniska salar 

Till oktober