Motions- och trivseldag på Backby

Backby (Kaisankoti), Bodomvägen 37, 02740 Esbo
Backby (Kaisankoti), Bodomvägen 37, 02740 Esbo
Datum/tid: 15.5.2023
Plats: Avfärd från hållplatsen vid Kiasma (Wiktröms buss)

(måndag)

Motions- och trivseldagen är gratis för deltagarna. 

Närmare uppgifter ges i medlemsbrevet som sänds i april.

Ytterligare information:  
– Marie-Louise Tapper 040 515 18 61, marielouise.tapper(at)gmail.com

Välkommen!
 

Till maj