Teaterbesök: Evigt ung – musikalisk komedi

Evigt ung
Evigt ung
Datum/tid: 3.12.2022 klo 16:00
Plats: Svenska Teaterns Amos-scen

(lördag)

Biljettpris:
– subventionerat pris för medlemmar 20 euro
– icke-medlemmar betalar fullt pris 33 euro.

Biljetterna reserveras senast den 31.10 av Ursula Stenberg tel. 040 764 0873, e-post: ursula.stenberg(at)kolumbus.fi.

Ursula delar ut biljetterna i foajén. Obs! Den som eventuellt inte löser ut sin biljett på grund av förhinder bör själv skaffa en ersättare eller betala biljetten i efterskott.

Svenska teatern: Evigt ung

Till december