Besök på Centrumbibiloteket Ode

Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors
Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors
Datum/tid: 29.9.2022 klo 16:00
Plats: Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors

(torsdag)

Ode har  har valts till världens vackraste bibliotek.

Vår vän Mia Karvonen, numera bibliotekarie på Ode, presenterar biblioteket och lär oss använda programmet Celia.

Anmälan senast den 22.9 till Maya Saloranta tfn 0500 465 122, maya.saloranta(at)gmail.com.

Centrumbibliotek Ode
 

Till september