Besök på Centrumbibiloteket Ode

Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors
Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors
Datum/tid: 29.9.2022 klo 16:00

(torsdag)

Ode har  har valts till världens vackraste bibliotek.

Vi träffas vid ingången på Medborgartorget kl 15.45 varefter vi bekantar oss med biblioteket och dess verksamhet under en guidad tur som räcker ca 1 timme.

Närmare information om programmet i början av september.

Centrumbibliotek Ode
 

Till september