Stadgeenliga höstmöte


Datum/tid: 22.11.2022 klo 18:00
Plats: Reumaförbundet, Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.)

(tisdag)

karta

På mötet behandlas stadgeenliga höstmötesärenden.

Närmare information om programmet i början av september.

Föreningen bjuder på frukt och juice.

Välkommen! 
 

Till november