Stadgeenliga höstmöte


Tuula Tikkanen
Tuula Tikkanen
Datum/tid: 22.11.2022 klo 18:00
Plats: Reumaförbundet, Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.)

(tisdag)

karta

FÖREDRAGNINGSLISTA

– efter de stadgeenliga förhandlingarna informerar vår kontaktperson på Reumaförbundet, Tuula Tikkanen, om ”Aktuellt från Förbundet”.

Traktering.

Anmälningar till Monica Nyberg:
– tel. 050 421 2120 (mån – fre kl. 10 - 15)
– e-post hsreuma(at)kolumbus.fi

Välkommen! 
 

Till november