Bokcirkel


Datum/tid: 17.5.2022 klo 17:00 - 19:00
Plats: Centrumbibliotek Ode, andra våning vid gungstolarna

(tisdag)

Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors

Bokcirkeln drar igång på Ode och vi läser denna gång boken Bokskåpets hemlighet av Frida Skybäck. Du behöver inte ha läst boken i förväg, kom med och diskutera.

Samtalet hålls på svenska och vi väljer ut en ny bok att läsa.

Arrangör: Centrumbibliotek Ode

Alla intresserade är välkomna! 


Till maj