Artrosgruppen

 Välkommen med!
Välkommen med!
Datum/tid: 11.4.2022 klo 17:30 - 19:45
Plats: Café Esplanad, Norra Esplanaden 37, 00100 Helsingfors

(måndag)

Café Esplanad


Sophia Rehn, näringsterapeut och dietist talar om Kostens betydelse för lederna.

Ledare: Eija Bärlund-Toivonen och Inger Östergård 

Anmälan till Maya Saloranta, 0500 465 122 eller maya.saloranta(at)gmail.com.
 

Till april