I väntan på Sommardagarna 2023

V ä l k o m m e n!
V ä l k o m m e n!
Datum/tid: 28.5.2022 klo 11:00 - 14:00
Plats: distansevenemang

Arrangör: Reumaförbundet i Finland

PROGRAM, pdf

Tilläggsuppggifter: Tuula Tikkanen, 044 266 9769, tuula.tikkanen@reumaliitto.fi


Till maj