Mary Poppins – musikal

Mary Poppins
Mary Poppins
Datum/tid: 7.5.2022 klo 13:00 - 16:00
Plats: Svenska Teatern, Norra esplanaden 2

(lördag) 

Svenska Teatern: Mary Poppins (längd: ca 3 h, med paus)

Biljettpris: subventionerat pris för medlemmar 55 euro. Icke-medlemmar betalar fullt pris 82 euro.

Sista anmälningsdagen är måndag 21.3.

Biljetterna reserveras av Ursula Stenberg tfn 040 764 0873, ursula.sten-berg(at) kolumbus.fi. Reservera redan nu tiden i din kalender!

Recensionerna av musikalen

Till maj