INHIBERAD: Reumadag för Svenskfinland


Datum/tid: 12.3.2022
Plats: Helsingfors


Reumadagen blev inhiberad på grund av för få deltagare, men kommer att hållas hösten 2022. 

Tilläggsuppgifter:

• Ursula Stenberg, tel. 040 764 0873, ursula.stenberg(at)kolumbus.fi
• Anja Nurmela, tel. 050 440 1332, anja.nurmela(at)gmail.com

Till mars