Reumadag för Svenskfinland


Datum/tid: 12.3.2022
Plats: Helsingfors

(lördag) 

Plats:  Tölö seniorcenter (före detta Tölö servicecentral), Tölögatan 33, 00260 Helsingfors

PROGRAM, pdf

Deltagaravgift

  • 25 euro /hel dag inklusive morgonkaffe och lunch
  • 15 euro/ halv dag exklusive lunch

Anmälningar senast torsdagen den 24.2 till:

• Ursula Stenberg, tel. 040 764 0873, ursula.stenberg(at)kolumbus.fi eller
• Anja Nurmela, tel. 050 440 1332, anja.nurmela(at)gmail.com

VÄLKOMMEN! 

Till mars