Stadgeenliga höstmöte


Datum/tid: 16.11.2021 klo 18:00
Plats: Reumaförbundet, Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.)

(tisdag)

karta

FÖREDRAGNINGSLISTA

Efter förhandlingarna talar fysioterapeut Mimmi Haila om Rörelsens och vardagsmotionens betydelse.

Gratis traktering kaffe/te med tilltugg.

Anmälan om deltagande senast den 12.11 till Maya Saloranta, tfn 0500 465 122 eller maya.saloranta(at)gmail.com

Till november