Stadgeenliga vårmöte


Datum/tid: 28.9.2021 klo 18:00
Plats: Reumaförbundet, Helsingfors

(tisdag)

adress: Stora Robetsgatan 20-22 A (5 vån.), 00120 Helsingfors

FÖREDRAGNINGSLISTA 

Vi går igenom höstens program och får höra en föreläsning av Heidi Östling, sakkunnig inom ensamhetsarbete vid Helsingfors Mission, om Ensamhet och hur den kan övervinnas.

Gratis traktering kaffe/te med tilltugg. 

Anmälan om deltagande senast den 24.9 till Maya Saloranta, tfn 0500 465 122 eller maya.saloranta(at)gmail.com

Välkommen!

Till september