Stadgeenliga vårmöte

Datum/tid: 28.9.2021 klo 18:00
Plats: Reumaförbundet, Helsingfors

(tisdag)

adress: Stora Robetsgatan 20-22 A (5 vån.), 00120 Helsingfors

Styrelsen för Helsingfors Svenska Reumaförening beslutade inhibera föreningens vårmöte 2021 tis 30.3 på grund av pandemin. 

Vi går igenom höstens program och får höra en föreläsning. Mer information i nästa medlemsbrev. 

Gratis traktering kaffe/te med tilltugg. 

Föredragningslista 

Anmälan senast den 23.9 till Maya Saloranta, tfn 0500 465 122 eller maya.saloranta(at)gmail.com

Välkommen!

Till september