Promenad Fölisön runt

Fölisön brygga
Fölisön brygga
Datum/tid: 19.4.2021 klo 12:00
Plats: träff vid Fölisön brygga

(måndag)

Om du är intresserad att ta dig en promenad i frisk luft och samtidigt träffa andra medlemmar i vår förening,  så kom med och promenera med oss. Du behöver inte anmäla dig på förhand.

Föreningen inbjuder därför till vandring i grupp under ledning av Eija Bärlund-Toivonen, tel. 0400 949 332.

Föreningen bjudr på kaffe efteråt!

Du kan ta med dig stavar eller vandra utan stavar. 

OBS! Andra promenadagar (alltid måndag kl. 12) är den 8.3,  19.43.5,  17.5 och 31.5

Se vårens alla promenaddagar och platser här

Till april