Vårmötet inhiberat


Datum/tid: 30.3.2021
Plats: Helsingfors


Bästa medlemmar, 

På grund av det allvarliga smittoläget inom coronapandemin och de kommande förstärkta restriktionerna har styrelsen för Helsingfors Svenska Reumaförening beslutat flytta vårmötet den 30.3 till ett senare datum. 

Tidpunkten för mötet hålls meddelas senare.
 

Till april