Statsgeenliga vårmöte


Datum/tid: 30.3.2021 klo 18:00
Plats: Helsingfors

(tisdag) 

adress: Stora Robetsgatan 20-22 A (5 vån.), 00120 Helsingfors 

Föredragningslista (under arbete)

Anmälan senast torsdagen den 25.3 till Maya Saloranta, tfn 0500 465 122, e-post: maya.saloranta(at)gmail.com

Välkommen!
 

Till april