Vandring i grupp runt Tölöviken

Tölöviken
Tölöviken
Datum/tid: 9.11.2020 klo 12:00
Plats:  Operans huvudingång vid  Mannerheimvägen

(måndag)

Vi har kanske alla blivit litet styva och stela under restriktionstiderna. Föreningen inbjuder därför till vandring i grupp runt Tölöviken under ledning av Eija Bärlund-Toivonen.

Du kan ta med dig stavar eller vandra utan stavar. Gruppen samlas vid Operans huvudingång vid  Mannerheimvägen.

Gruppen samlas varannan vecka samma tid och på samma plats, dvs den 28.9, den 12.10, den 9.11 och den 23.11. Du behöver inte anmäla dig på förhand.
 

Till november