Teaterbesök - Vi är bara mänskor

Stora scenen
Stora scenen
Datum/tid: 14.11.2020 klo 14:00
Plats: Svenska Teaterns stora scen, Helsingfors

(lördag)

Vi är bara mänskor

Biljettpris: subventionerat  pris 30 euro för medlemmar, för icke-medlemmar gruppriset 33 euro om vi blir minst 20 st.

Reservera biljett till föreställningen senast den 12.10 av Ursula Stenberg,
tfn 040 764 0873, e-post: ursula.stenberg(at)kolumbus.fi.

Biljetten delas ut och betalas på teatern. OBS! Den som inte löser ut reserverad biljett bör själv skaffa ersättare eller betala biljetten i efterskott.

Till november