Stadgeenligt höstmöte


Datum/tid: 18.11.2020 klo 18:00
Plats: Reumaförbundet, Helsingfors

(onsdag) 

adress: Stora Robetsgatan 20-22 A (5 vån.), 00120 Helsingfors

Efter de stadgeenliga förhandlingarna informerar servicekoordinator  Lisa Sirén från Helsingfors stad  om "Seniorinfos tjänster".

Föredragningslista, pdf

Anmälan senast den 13.11 till Maya Saloranta, tfn 0500 465 122, e-post: maya.saloranta(at)gmail.com.

Välkommen!
 

Till november