Motionsdag

Datum/tid: 25.8.2020
Plats: Backby (Kaisankoti) i Esbo, Bodomvägen 37, 02740 Esbo

(tisdag)

Ytterligare informatio:  Marie-Louise Tapper tel. 040 515 18 61, marielouise.tapper(at)gmail.com

Kontaktuppgifter till Backby (före detta Kaisankoti)

Välkommen med!

Till augusti