Teaterbesök - Vi är bara mänskor

Datum/tid: 27.4.2020 klo 18:00
Plats: Svenska Teatern (stora scen), Helsingfors

(måndag)

Vi är bara mänskor

Biljettpris: subventionerat pris för medlemmar 30 euro, för icke-medlemmar gruppriset 33 euro om vi blir minst 20 personer.

Reservera biljettn senast onsdagen den 25.3 av Ursula Stenberg, tel. 040 7640 873, e-post: ursula.stenberg(at)kolumbus.fi.

Biljetterna till vardera föreställningarna betalas och delas ut på teatern.

OBS! Den som inte löser ut reserverad biljett bör själv skaffa en ersättare eller betala biljetten i efterskott!

Tillbaka till april