Vårmöte

Datum/tid: 16.3.2020 klo 18:00
Plats: Plats: Reumaförbundet, Helsingfors

Bästa medlem,

Styrelsen för Helsingfors Svenska Reumaförening har beslutat  inhibera föreningens vårmöte måndagen den 16 mars. 

Tiden för när mötet hålls meddelas senare.


Om eventuell inhibering av föreningens övriga aktiviteter meddelas snarast möjligt per e-post, på föreningens hemsida och per brev.

Med vänlig hälsning och hopp om att vi alla klarar oss undan coronasmittan.

Styrelsen för Helsingfors Svenska Reumaförening
 

Tillbaka till  mars