Vårmöte

Datum/tid: 16.3.2020 klo 18:00
Plats: Plats: Reumaförbundet, Helsingfors

(måndag)

adress: Stora Robetsgatan 20-22 A (5 vån.), 00120 Helsingfors

Obs! Beslut om stadgeändring!

Efter förhandlingarna talar provisor Bengt Mattila om ”Reumamediciners, bl.a. kortisonets, biverkningar”.

Traktering och lotteri. Ta gärna med en vinst till lotteriet.

Välkommen!

Tillbaka till  mars