Reumadag för Svenskfinland

Datum/tid: 7.3.2020 klo 09:30 - 16:15
Plats: Helsingfors

(lördag) 

Plats: Tölö servicecentral, Tölögatan 33, 00260 Helsingfors

Program undet arbete. 

Tilläggsuppgifter:

Ursula Stenberg, 040 764 0873, ursula.stenberg(at)kolumbus.fi

Anja Nurmela, t050 440 1332, anja.nurmela(at)gmail.com

Välkommen!

Tillbaka till mars