Reumadag för Svenskfinland

Datum/tid: 7.3.2020 klo 09:30 - 16:15
Plats: Helsingfors

(lördag) 

Plats:  Tölö seniorcenter (före detta Tölö servicecentral), Tölögatan 33, 00260 Helsingfors

PROGRAM, pdf
 

Tillbaka till framsida

Till mars