Reumadag för Svenskfinland

Datum/tid: 7.3.2020
Plats: Helsingfors

Tid: lördagen den 7 mars kl. 9.30 - 16.15

Plats: Tölö servicecentral, Tölögatan 33, 00260 Helsingfors 

Tilläggsuppgifter
 

  • Ursula Stenberg, 040 764 0873, ursula.stenber(at)kolumbus.fi

  • Anja Nurmela, t050 440 1332, anja.nurmela(at)gmail.com

Tillbaka till mars