Guidning i det nya centrumbiblioteket Ode

Datum/tid: 25.9.2019 klo 14:00 - 15:00
Plats: Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors

(onsdag)

Närmare information i höstens första medlemsbrev i mitten av september. Reservera tiden redan nu i din kalender.

Ankomst till centrumbiblioteket Ode

Ytterligare information: tel. 050 421 21 20, hsreuma(at)kolumbus.fi
 

Till oktober