Guidning i det nya centrumbiblioteket Ode

Datum/tid: 25.9.2019 klo 14:00 - 15:00
Plats: Tölöviksgatan 4, 00100 Helsingfors

(onsdag)

Ode har just har valts till världens vackraste bibliotek.

Vi träffas vid ingången på Medborgartorget kl 13.45 varefter vi bekantar oss med biblioteket och dess verksamhet under en guidad tur som räcker ca 1 timme.

Anmäl dig till Ritva Saukonpää, 050 421 2120, e-post hsreuma(at)kolumbus.fi, eller Maya Saloranta, 0500 465 122, e-post maya.saloranta(at)gmail.com senast den 18.9

Centrumbiblioteket Ode
 

Till oktober