Stödpersoner

Om du vill fråga eller diskutera något i anslutning till din sjukdom kan du ta kontakt med någon av våra stödpersoner. Alla stödpersoner har tystnadsplikt.

  • Katarina Beijar,  050 5603 771, katarina.beijar(at)hotmail.com
  • Eija Bärlund-Toivonen,  0400 949 332,  eija.barlund-toivonen(at)luukku.com
  • Inger Östergård,  050 555 7780

Om du är intresserad av att delta i gymnastiken, tag kontakt med föreningens konditionsansvariga:

  • Marie-Louise Tapper,  040 515 1861,  marielouise.tapper(at)gmail.com 

SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder
 

Du kan vända dig till SAMS jurister Marica Nordman tel. 050 443 0567 eller Elias Vartio tel. 040 519 6598, i frågor som rör rätten till socialservice i anknytning till din sjukdom.  

Telefontid

Tisdagar 13:15 - 15:45
Torsdagar 9:15 - 11:45

Juristerna nås även i övrigt i allmänhet helgfria vardagar mellan 10 och 15. 

E-post

radgivning(at)juridisktombud.fi

https://samsnet.fi/verksamhet/juridiskt-ombud/