Stödpersoner

Om du vill fråga eller diskutera något i anslutning till din sjukdom kan du ta kontakt med någon av våra stödpersoner. Alla stödpersoner har tystnadsplikt.

  • Inger Östergård har 40-årig erfarenhet av olika uppdrag inom bas- och specialvården.
    Ingers tel. 050 555 7780, e-post: inger.ostergard(at)gmail.com.
     
  • ​Eija Bärlund-Toivonen har arbetat med rådgivning vid Social-och hälsovårdsverket i Helsingfors. Eijas tel. 0400 949 332, e-post: eija.barlund-toivonen(at)luukku.com.

Du kan kontakta stödpersonerna per telefon eller e-post, helst dock inte på söndagar.

Om du är intresserad av att delta i gymnastiken, tag kontakt med föreningens konditionsansvarig:

  • Marie-Louise Tapper, 040 515 1861, marielouise.tapper(at)gmail.com 

SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder
  

Juridiskt ombud

  • Undrar du om du har rätt till en viss service, exempelvis färdtjänst eller hjälpmedel eller vill du ha hjälp med att skriva en sansökan / ett besvär?

Du kan: 
– själv ha någon reumatisk sjukdom eller andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
– vara närstående, eller
– arbeta med personer med någon reumatisk sjukdom eller andra sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Verksamheten JURIDISKT OMBUD erbjuder kostnadsfri svenskspråkig rådgivning och handledning både individuellt och i grupp.

Telefontider tisdagar kl. 13.15 – 15.45 och torsdagar kl. 9.15 – 11.45

  • juridiskt ombud Marica Nordman tel. 050 443 0567
  • juridiskt ombud  Elias Vartio tel. 040 519 6598  

e-post: radgivning(at)uridisktombud.fi

https://samsnet.fi/rattigheter/