Stödpersoner

Om du vill fråga eller diskutera något i anslutning till din sjukdom kan du ta kontakt med någon av våra stödpersoner:

  • Katarina Beijar,  050 5603 771, katarina.beijar(at)hotmail.com
  • Eija Bärlund-Toivonen,  0400 949 332,  eija.barlund-toivonen(at)luukku.com
  • Inger Östergård,  050 555 7780

Om du är intresserad av att delta i gymnastiken, tag kontakt med föreningens konditionsansvariga:

  • Marie-Louise Tapper,  040 515 1861,  marielouise.tapper(at)gmail.com 

Fibromyalgigruppens ledare:

  • Ralf Pauli,  040 5950 113,  ralf.pauli(at)gmail.com
  • Clary Westerberg

Polymyalgigruppens ledare: 

  • Madeleine Blomqvist,  050 4646 200
  • Inger Östergård,  050 555 7780

Måndagen den 1.4. kl 18 samlas fibromyalgi- och polymyalgigrupperna till gemensam träff i Reumaförbundet, Stora Robertsgatan 20-22 A (5 vån.), 00120 Helsingfors.

Specialfysioterapeut Daniela Lindqvist talar om Andning och avslappning vid smärta och värk. Deltagarna får gärna ställa frågor.

karta     

Google Maps