Stödpersoner

Om du vill fråga eller diskutera något i anslutning till din sjukdom kan du ta kontakt med någon av våra stödpersoner:

  • Katarina Beijar,  050 5603 771, katarina.beijar(at)hotmail.com
  • Eija Bärlund-Toivonen,  0400 949 332,  eija.barlund-toivonen(at)luukku.com
  • Inger Östergård,  050 555 7780

Om du är intresserad av att delta i gymnastiken, tag kontakt med föreningens konditionsansvariga:

  • Marie-Louise Tapper,  040 515 1861,  marielouise.tapper(at)gmail.com 

Ledare för fibromyalgigruppen

  • Ralf Pauli,  040 5950 113,  ralf.pauli(at)gmail.com
  • Clary Westerberg, 0400 870 062

Ledare för polymyalgigruppen

  • Inger Östergård,  050 555 7780
  • Madeleine Blomqvist,  050 4646 200

Du kan vända dig till SAMS jurister Marica Nordman tel. 050 443 0567 eller Elias Vartio (ledig t.o.m. utgången av augusti 2019) tel. 040 519 6598, i frågor som rör rätten till socialservice i anknytning till din sjukhdom.  

Telefontid

Tisdagar 13:15 - 15:45
Torsdagar 9:15 - 11:45

Juristerna nås även i övrigt i allmänhet helgfria vardagar mellan 10 och 15. 

E-post

radgivning(at)juridisktombud.fi

https://samsnet.fi/verksamhet/juridiskt-ombud/


Måndagen den 1.4. kl 18 samlades fibromyalgi- och polymyalgigrupperna till gemensam träff i Reumaförbundet.

Specialfysioterapeut Daniela Lindqvist talade om Andning och avslappning vid smärta och värk.