Stadgeenliga höstmöte

Datum/tid: 21.11.2019 klo 18:00
Plats: Reumaförbundet, Helsingfors

(torsdag)

adress: Stora Robetsgatan 20-22 A (5 vån.), 00120 Helsingfors

Obs! Beslut om stadgeändring!

Efter förhandlingarna föreläser geriatriker Martin Beurling-Pomoell om "Rehabilitering av äldre i hemmet".

Traktering och lotteri. Ta gärna med en vinst till lotteriet!
 

Tillbaka till  november