Höstmöte

Datum/tid: 21.11.2019 klo 18:00
Plats: Reumaförbundet, Helsingfors

(torsdag)

adress: Stora Robetsgatan 20-22 A (5 vån.), 00120 Helsingfors

Välkommen till stadgeenligt höstmöte! Föredragningslistan kommer att finnas i nästa medlemsbrevet.

Ytterligare information tel. 050 421 21 20, hsreuma(at)kolumbus.fi
 

Tillbaka till  november